CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG 3B - Tầng 3 Tòa nhà Hỗn hợp 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: +84.4.62865819 Fax:+84.4.62865819 - Email: longgiang3b@gmail.com

Các dự án tiêu biểu