Liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LONG GIANG 3B
Tầng 3 Tòa nhà Hỗn hợp 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Telephone: +84.4.62865819
FAX: +84.4.62865819
E-mail: longgiang3b@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ