Tháp truyền hình Khánh Hòa

Tháng 12/2015, Công ty CP Phát triển Đầu tư và Xây dựng Long Giang 3B đã triển khai thi công phần móng Tháp truyền hình Khánh Hòa. Đây là công trình trọng điểm của UBND tỉnh Khánh Hòa.