Khách sạn Novotel

 • Khách sạn Novotel
 • Đổ bê tông sàn hầm 1
 • Đổ bê tông sàn tầng 1 PK1
 • Gia công thép
 • Kingpost
 • Sàn nấm
 • Thi công sàn tầng 1

Thi công cọc khoan nhồi, tường vây, tầng hầm và phần thân thô của công trình

 • Apec Mandala Wyndham Phú Yên

  Apec Mandala Wyndham Phú Yên

  Chi tiết

 • Areca Garden Bắc Giang

  Areca Garden Bắc Giang

  Chi tiết

 • Five Stars Westlake

  Five Stars Westlake

  Chi tiết